Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор

Издавачки совет:

Ленче Јованова
Горан Санев
Ирена Колиштркоска Настева
Силвана Блажевска
Никос Чаусидис
Љубинка Џидрова
Ване Секулов
Трајанка Јовчевска

Редакција:

Марина Ончевска Тодоровска - Одговорен уредник
Силвана Блажевска
Елица Манева

Драги Митревски
Марјан Јованов

Техничка подготовка:

Силвана Блажевска
Бранко Гаштеровски

Превод: Д. Николовски, М. Велевска

Лектор: Александар Јордановски


 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop