Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор

Претседателство

Марјан Јованов - Преседател
Горан Санев
Златко Видески
Ленче Јованова
Антонио Јакимовски

Комисија за надзор

Никос Чаусидис
Александар Миткоски
Славица Бабамова

Суд на честа

Елена Канзурова
Катерина Христовска
Енгин Насух
Гоце Наумов
Илинка Атанасова

Издавачки совет

Перо Јосифовски
Горан Санев
Игор Толевски
Љубо Фиданоски
Аница Ѓорѓиевска
Драгиша Здравковски
Елена Канзурова
Христијан Талевски


 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop