Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
проф д-р Драги Митревски

Роден е на 15. 09. 1957 год. во с. Долно Дупени, Ресенско. Средно образование - гимназија завршил во Скопје, а Историја на уметноста со археологија завршил на Филозофскиот факултет во Скопје 1981 год. Вработен е во Музеј на Македонија од 1982 год. како кустос - археолог за желено време, а од 1995 предава Праисториска археологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Магистрирал 1990 год. на Филозофскиот факултет, катедра за археологија на универзитетот во Белград, на полето на праисториската археологија. Докторирал 1995 г. на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за историја на уметноста со археологија. 1997 год. користи Фулбрајтова стипендија за постдокторски престој на Бостонскиот универзитет во САД.
Директор е на Музејот на Македонија – Скопје од 1998 до 2001 година, кога станува редовен професор на Филозофскиот факултет, Институт за историја на уметност со археологија. Од 2007 е раководител на Институт за историја на уметност со археологија.
Со свои предавања учествувал на голем број научни собири и конгреси во Република Македонија и надвор од неа.
   
e-mail: dragimit@yahoo.com

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop