Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Трајанка Јовчевска

Родена е на 16. 01. 1959 год. во с. Никодин, Прилеп. Дипломирала на Филозофскиот факултет, Скопје - група Историја на уметноста со археологија во 1982 год. Вработена е на местото Виш кустос - археолог во Народниот музеј -Велес.
   
e-mail: trajanka_jovchevska@yahoo.com

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop