Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Илинка Атанасова

Родена е на 29. 04. 1962 год. во Кочани. Во 1985 год. дипломирала на Филозофскиот факултет, група Историја на уметноста со археологија во Скопје. Вработена е во Матичната библиотека „Искра” во Кочани како археолог кустос. Добиено изборно стручно звање археолог виш кустос од април 1999 година, a кустос  советник археолог во јуни 2009 година.

Библиографија:

2009 
Случаен наод со кремација од Локубија, Maced. acta archaeol. бр.19 (во печат)
Anthropomorphic cult plastic from chalkolithic sanctuary by village Spancevo, Kochani, (во печат)
2008
Неколку утврдени населби во Кочанско, Maced.acta archaeol. бр.18
2007 
Долно Градиште-Долно Градче, Кочани, Македонско наследство бр.30, Скопје
2006  
во соработка со Сарита Карпузова , Раноантичка керамика од Пилаво – с.Бурилчево, Кочани, Maced. acta archaeol. бр.17, Скопје
2005   
Античка некропола Касарски Круг – Кочани, Maced. acta archaeol. бр.16, Скопје
Некрополата Цигански Рид кај с.Оризари, Зборник археологија, НС бр.2, Скопје
Guder throught cultural values of the Kocani and the region, Kocani 2005
Долно Градиште- Кочани/ двојазична публикација (македонско/англиска) со колор фотографии
2003 
Повеќе текстови од областа на културното наследство во локалното неделно списание „Актуелности“, дополнето со фотографии во колор и црно-бели
2002
Најстарите материјални споменици од Кочанско, Здружение за наука и уметност Кочани, година I, бр.1, Кочани
Водич низ културните вредности на Кочани и кочанско, Кочани
1999
Рељеф на Митра од Зрновци, Maced. acta archaeol. бр.15, Скопје
1998
 
Нови архајски откритија од Кочани, Македонско наследство бр.8, Скопје.
   
e-mail: ilinka.atanasova@gmail.com

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop